Teslimat ve İade

TESLİMAT VE İADE

İşbu belge Miray Aşan Siis Örme kısaca “Satıcı”) ve www.siisofficial.com alan adı altındaki internet sitesinden sipariş veren (kısaca “Alıcı”) arasındaki karşı Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu ürünlerin teslimat ve iadesine (“Ürünler”) ilişkin yükümlülükleri belirlemektedir.

 1. TESLİMAT

Ürünler www.siisofficial.com alan adı altındaki internet sitesinden siparişleri tamamlandıktan sonra 7 ila 15 iş günü içerisinde kargoya verilecektir.

Kargo firmasından kaynaklı sorunlarda Satıcı aracılık yapacaktır ancak herhangi bir aksaklıkta zarardan sorumlu kargo şirketidir.

 1. İADE

Alıcı, Ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Ürünleri reddederek cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, 14 (ondört) günlük süre içinde Satıcı’ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılması ve ürünün çerçevesinin açılıp deforme edilmemesi gerekmektedir.

  • Cayma Hakkının kullanılması halinde,
 • İade edilecek Ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve faturası ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak cayma hakkının kullanıldığı günü takip eden 14 (ondört) gün içinde Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 14 (ondört) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.
 • Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle Ürünlerin değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 • Fatura aslının gönderilmemesi halinde KDV ve varsa diğer yasal yükümlülüklere ilişkin bedeller Alıcı’ya iade edilmeyecektir.
  • Aşağıda sayılan ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz:
 • Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler
 • Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
 • Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
 • Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler
 • Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
 • Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri ve tek kullanımlık kopyalanabilir yazılım ve programlar
 • Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlar
 • Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün ve hizmetler
 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler
 • Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler
 • Hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler
 • Mevzuatta cayma hakkının kullanılamayacağı belirlenen diğer ürünler.